John Langford Microsoft Research - New-York to:
Nebojsa Jojic Microsoft Research - Redmond to:
Léon Bottou Microsoft Research - Redmond to: